Hàm date –  fv –  hyperlink trong excel là những hàm có thể nói là những hàm cơ bản nhưng cũng ít khi bạn dùng đến. Tuy nhiên, có dùng đến hay không thì điều đó cũng không nói trước được. Có thể ngay lúc này bạn chưa cần dùng tới, nhưng trong một ngày sắp tới bạn sẽ dùng đến các hàm này. Vậy thì, biết trước vẫn hơn là không biết gì đúng không nào.

Hướng dẫn sử dụng hàm date, fv, hyperlink trong excel 

 

Hàm date trong excel

1. Hàm date trong excel

Khi tính toán ngày trong excel, date là hàm bạn sẽ sử dụng và cơ bản nhất. Như bạn biết bình thường excel mặc định không lưu được dưới định dạng ngày, tháng, năm. Thay vì thế, excel sẽ lưu chúng như một dãy số. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn giưa số thứ tự với ngày tháng trong excel.

Để tránh nhầm lẫn, bạn có thể sử dụng hàm date để lưu định dạng ngày tháng trong excel.

Công thức hàm date như sau:

DATE(year, month, day)

Year – chỉ năm. Excel diễn giải đối số năm theo hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định, Microsoft Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:

Month – một số nguyên đại diện cho tháng trong năm, từ 1 (January) đến 12 (December).

 • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
 • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).

Day – một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

Cũng như tháng, đối số ngày có thể được cung cấp như một số dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Mẹo. Lúc đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hoặc ngày của hàm DATE có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển

2. Hàm Fv

Hàm fv là hàm tính giá trị tại một thời điểm tương lai nào đó mà các nhà đầu tư sẽ nhận được khi họ đầu tư một kỳ hay nhiều kỳ với lãi suất không đổi.

Công thức hàm như sau:

FV(rate,nper,pmt,[pv],[type])

Trong đó:

 • Rate:tỷ lệ lãi suất mỗi kỳ (tính theo tháng, quý, năm).
 • Nper:tổng số kỳ chi trả.
 • Pmt:số tiền chi trả trong mỗi kỳ, cố định trong suốt giai đoạn đầu tư.
 • Pv:giá trị đầu tư ban đầu. Nếu để trống thì Pv=0
 • Type:=1 nếu số tiền trả đầu kỳ,=0 nếu số tiền trả cuối kỳ.

Ví dụ:

 Bạn muốn tiết kiệm một số tiền trong vòng 1 năm. Bạn gửi 10 triệu vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 6%/năm (0.5% tháng). Cứ đầu mỗi tháng bạn gửi vào tài khoản 1 triệu trong vòng 12 tháng. Hãy tính xem trong tài khoản của bạn sẽ có bao nhiều tiền sau khi kết thúc 12 tháng?

Các bạn cần chú ý phân biệt 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Số tiền gốc gửi từ đầu kỳ trước, số tiền gửi thêm bắt đầu từ kỳ tiếp theo. Khi đó Type=0 (ở đâu, đầu kỳ tiếp theo là cuối của kỳ trước).

Ta thực hiện như sau: =FV(6%/12,12,-1000000,-10000000,0) → Kết quả:  22,952,340.49.

Trường hợp 2: Số tiền gốc gửi từ đầu kỳ trước, số tiền gửi thêm gửi vào cùng đầu tháng với tiền gốc. Khi đó Type=1.

Ta thực hiện như sau: =FV(6%/12,12,-1000000,-10000000,1) → Kết quả: 23,014,018.30.

3. Hàm Hyperlink

Hàm hyperlink được dùng để tạo ra một đường tắt tới một địa chỉ cụ thể trong cùng một văn bản hoặc để mở một văn bản khác trên web. Nhờ có hàm hyperlink bạn có thể tạo được liên kết tới các items sau:

 • Một ô tính hoặc một miền có tên trong tệp tin Excel ( trong một trang tính hoặc một trang tính khác)
 • Word, PowerPoint hoặc một văn bản khác được lưu trữ trong ổ cứng, mạng nội bộ hoặc trực tuyến.
 • Dấu trang trong văn bản Word
 • Trang web trên Internet hoặc mạng nội bộ
 • Địa chỉ email để viết mail mới.

Công thức hàm như sau:

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

 •  Link_location (bắt buộc) là đường dẫn đến trang web hay tệp tin đã được mở sẵn. Link_location có thể là tham chiếu đến một ô có chứa liên kết hoặc một chuỗi ký tự được bao gồm trong các dấu ngoặc kép có chứa một đường dẫn đến một tệp tin được lưu trữ trên ổ cứng, đường dẫn UNC trên máy chủ, đường dẫn UNC trên internet hoặc mạng nội bộ. Nếu đường dẫn liên kết không tồn tại hoặc bị hỏng, hàm Hyperlink sẽ báo lỗi khi bạn nhấp chuột vào ô tính.
 •  Friendly_name (optional) là nội dung liên kết ( cũng chính là jump text or anchor text) được hiển thị trong ô tính. Nếu bạn bỏ qua thì đối số link_location sẽ được hiển thị là nội dung liên kết luôn.
  Friendly_name có thể xuất hiện dưới dạng một giá trị số, chuỗi văn bản kèm theo dấu ngoặc kép, tên hoặc tham chiếu đến ô có chứa văn bản liên kết.

Trên đây là công thức cũng như cách sử dụng hàm date, fv, hàm hyperlink trong excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!.